اخبار


گزارش ها

گزارشی از وضعیت نگران کننده برنامه و سیستم غذایی در زندان رجایی شهر کرج
اخبارگزارش ها

گزارشی از وضعیت نگران کننده برنامه و سیستم غذایی در زندان رجایی شهر کرج

خبرگزاری بام– روز شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵ زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، از وضعیت نگران کننده تغذیه زندان و تخلفات مسئولان جهت سوءاستفاده های مالی …

بیشتر 0 دیدگاه

بیانیه ها


آموزش


گالری