خبرگزاری بام– رسول و خالد حردانی زندانیان بند ۴ در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج همچنان در اعتصاب غذا بسر می برند.

به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ رسول حردانی از روز دوشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۶ در اعتراض به جلوگیری مسئولین از رفتن وی به مرخصی و نگه داشتن بیش از ۱۷ سال در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

این درحالی است که بیش از یک سال و نیم از زمان آزادی رسول حردانی گذشته و وضعیت مناسب جسمانی نداشته و از بیمار های متعددی مثل، ام اس رنج می برد و نیاز مبرم به درمان دارد.

همچنین خالد حردانی، زندانی سیاسی بند ۴ در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج از روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶ در اعتراض به این رفتار غیرانسانی و ظالمانه دادستان تهران و مامورین امنیتی و در حمایت از آزادی دوستانش دست به اعتصاب غذا زده  و اعلام اعتصاب غذای نامحدود کرده است.

  وی از تمام نهادهای حقوق بشری و رسانه های مردمی داخلی و خارجی خواسته که از این اعتراض مشروع و قانونی خود و دوستانش حمایت شود و آشکارا اعلام کرده است که مسئولیت اصلی و تضمین جانی او و دوستانش به عهده دادستان تهران، رییس قوه قضائیه و آیت الله خامنه ای است.

اشتراک در:Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page
BalatarinShare