خبرگزاری بام– خالد حردانی، زندانی امنیتی بند ۴ در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج با انتشار نامه ای اعلام کرده که  روز جاری جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ در حمایت از رسول حردانی اعتصاب غذا خواهد کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:

در اعتراض به ادامه نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در زندان ها، ادامه شکنجه ها، پرونده سازی ها، اعدام های گسترده و مستمر غیرانسانی و همچنین در حمایت از زندانی در حال اعتصاب غذا آقای رسول حردانی، اینجانب خالد حردانی زندانی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) روز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ دست به اعتصاب غذا خواهم زد و از تمام نهادهای حقوق بشر خواستار حمایت از زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا هستم.

خالد حردانی زندانی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)

اشتراک در:Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page
BalatarinShare