خبرگزاری بام– خالد حردانی، زندانی سیاسی بند ۴ در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج از روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶ اعلام اعتصاب غذای نامحدود کرده است.

به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ خالد حردانی در نامه اعلام اعتصاب غذای خود نوشته: در ۱۷ سال گذشته ستم های بیشماری بر من و خانواده ام تحمیل شد. از قطع ملاقات تا قطع غیرقانونی تلفن، از عدم صدور اجازه مرخصی استعلاجی درمانی گرفته تا عدم صدور اجازه حضور بر مزار مادر و یا حتی مراسم عروسی دخترم و این ستم و ظلم مضاعف همچنان با ایجاد محدودیت های بیشماری متاسفانه ادامه دارد. اینجانب به عنوان یک زندانی سیاسی که بیش از ۵۰۴۹ روز از تمام حقوق یک زندانی محروم بوده و از طرفی با پرونده سازی های بیشمار غیراخلاقی و غیرانسانی مامورین مواجه بوده ام، از تاریخ ذکر شده تا حضور نتیجه ملموس در ارتباط با پرونده در اعتصاب غذای نامحدود خواهم بود.

متن کامل نامه اعلام اعتصاب غذای وی به شرح زیر می باشد:

ریاست زندان رجایی شهر
در ۱۷ سال گذشته ستم های بیشماری بر من و خانواده ام تحمیل شد. از قطع ملاقات تا قطع غیرقانونی تلفن از عدم صدور اجازه مرخصی استعلاجی در مانی گرفته تا عدم صدور اجازه حضور بر مزار مادر و یا حتی مراسم عروسی دخترم و این ستم و ظلم مضاعف همچنان با ایجاد محدودیت های بیشماری متاسفانه ادامه دارد. اینجانب به عنوان یک زندانی سیاسی که بیش از ۵۰۴۹ روز از تمام حقوق یک زندانی محروم بوده و از طرفی با پرونده سازی های بیشمار غیراخلاقی و غیرانسانی مامورین مواجه بوده ام، از تاریخ ذکر شده تا حضور نتیجه ملموس در ارتباط با پرونده در اعتصاب غذای نامحدود خواهم بود و خواستار رسیدگی فوری به موضوع پرونده و موضوعات قید شده در زیر هستم:
۱- ملاقات مستقیم با دادستان تهران برای رسیدگی به پرونده و رسیدن به یک جواب قانونی به عنوان یک حق مشروع
۲- ایجاد شرایط انسانی در محل بازداشت و تغییر شرایط موجود و اتمام فشارهای غیرانسانی و غیراخلاقی
۳- طبق گزارشات روزنامه های کثیر الانتشار حکم رسول حردانی، شهرام پورمنصوری و فرهنگ پورمنصوری ۱۵ سال بوده اما متاسفانه با گذشت بیش از یکسال و نیم همچنان این زندانیان مورد ظلم قضایی قرار دارند و شاهد عدم آزادی آنها بوده ایم. اینجانب خواستار رسیدگی فوری به پرونده این زندانیان هستم.
۴- اینجانب از زمان ورود به زندان تا هم اینک از تمام حقوق قضایی و زندان از قبیل : درمان، مرخصی و … محروم بوده ام.
در آخر فکر می کنم این آخرین درخواست و خواسته اینجانب از مسئولین زندان و قوه قضاییه می باشد و تا حصول نتیجه قانونی و واقعی دیگر دست به هیچ مکاتبه ای نخواهم زد.
خالد حردانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
رونوشت:
دادستان تهران
رییس سازمان زندانها
رسانه های داخلی و خارجی جهت انعکاس

اشتراک در:Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page
BalatarinShare