خبرگزاری بام– جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر کرج در نامه ای به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به گسترش موج اعدام ها، پرونده سازی های امنیتی، به اسارت گرفتن فعالین حقوق بشر(دکتر ملکی) و تحت خطر بودن جان معلمان زندانی مثل، اسماعیل عبدی خواستار رسیدگی سریع و عاجل نهادهای حقوق بشر نسبت به خطر جانی اسماعیل عبدی و دکتر ملکی و دیگر زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا در زندان ها شدند.

متن کامل نامه به شرح زیر می باشد:

حقوق بشر زیر ضربات سندان دیکتاتور
نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه همچنان ادامه دار و گسترده در حال اجراست، زیرا از دیدگاه ما، امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه و نهادهای اجتماعی آن به مرز فاجعه نزدیک و نزدیک تر شده است.
سرکوب هدفمند و سیستماتیک کارگران و تحقیر و تعلیق جایگاه مقدس معلمان و به بند و اسارت کشیدن ایشان تا جایی که برای طرح خواسته های انسانی و حقوقی خود مجبور هستند همچون اسماعیل عبدی دست به اعتصاب غذا زده و جان خود را در معرض خطر جدی بگذارند.
به اسارت گرفتن فعالین حقوق بشر و اقدام فشار به پیرمرد ۸۵ ساله، دکتر ملکی و ممنوع الخروج کردن او و جلوگیری از درمان ایشان برای اعمال خفقان عمومی و غیرانسانی نسبت به تمام کنشگران حقوق بشری امری مردود و اقدامی غیرانسانی است.
گسترش موج اعدام ها و پرونده سازی های امنیتی، سرکوب و شکنجه پیروان ادیان و قومیت های ایرانی، انحصاری کردن سرمایه های ملی و قدرت و در اختیار گذاشتن آن به دستگاه های امنیتی فشار، همچون سپاه پاسداران و وزارت بدنام اطلاعات و گسترش تروریسم و بنیادگرایی تحت نام صدور انقلاب و دخالت در امور کشورهای منطقه با هدف ایجاد تنش های قومی_مذهبی برای استمرار هژمونی ولایت فقیه و حذف تمامی حقوق اجتماعی و مدنی زنان و ایجاد محدودیت های دهشتناک برای زنان ورزشکار و تخریب شأن و جایگاه انسانی و مخالفت صریح عمامه به سرهای سفید و سیاه با سند جهانی ۲۰۳۰، تنها بخش های کوچک از فجایع انسانی موجود در جغرافیای سرزمین ماست.

ما زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه خواستار رسیدگی سریع و عاجل نهادهای حقوق بشر نسبت به خطر جانی اسماعیل عبدی و دکتر ملکی و دیگر زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا در زندان ها هستیم و آشکارا اعلام می کنیم، که مسئول اصلی و تضمین جانی و درمانی تک تک فعالین سیاسی و حقوق بشری و زندانیان سیاسی به عهده شخص اول جمهوری اساسلامیعنی ولایت فقیه است.
زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)

۱- فرید آزموده

۲- رضا اکبری منفرد

  ۳ – حمید بابایی

 ۴ – ایرج حاتمی

۵ – خالد حردانی

  ۶ – مهدی شاندیز

۷- حسن صادقی

۸- شاهین ذوقی تبار

  ۹ – جابر عابدینی

  ۱۰- ابوالقاسم فولادوند

 ۱۱- ابراهیم فیروزی

۱۲- امیر قاضیان

  ۱۳ – احمد کریمی

 ۱۴- سعید ماسوری

  ۱۵- پیروز منصوری

اشتراک در:Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page
BalatarinShare