خبرگزاری بام– عزیزی رئیس دفتر زندان رجایی شهر کرج به همراه پسر رئیس زندان، مردانی با کمک سه تن از زندانیان به نام های جواد شریف از اندرزگاه ۳، مازیار علایی بخش اندرزگاه ۲  و محسن بیگوند نیز از اندرزگاه ۲  مبالغ کلانی را به بهانه مرخصی، ملاقات و… از زندانیان دریافت کرده اند.

به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ پسر مردانی که دوران خدمت سربازی خود را در زندان می گذراند، به مدت سه روز در آگاهی کرج بازداشت بسر برده و عزیزی رئیس دفتر زندان با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد و از سمت خود برکنار و به بخش کارگزینی منتقل شده است. این درحالی است که رئیس حفاظت زندان آقای مردی نیز در جریان تخلفات صورت گرفته بوده و به همین منظور مورد بازجویی قرار دارد.

به دلیل در جریان بودن پرونده، مردانی نیز از کار برکنار و شخصی به نام  خلیلی که قبلا معاون اجرای احکام در زندان اوین بوده و در حال حاضر معاون دادگستری تهران است به عنوان جانشین مردانی معرفی و قرار است به زودی به عنوان رئیس زندان رجایی شهر بر سر کار بیاید.

اشتراک در:Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page
BalatarinShare