مطالب این دسته بیانیه ها


هشدار جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر نسبت به وضعیت خالد و رسول حردانی
بیانیه ها

هشدار جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر نسبت به وضعیت خالد و رسول حردانی

خبرگزاری بام– جمعی از زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج در نامه ای به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور …

BalatarinShare
بیشتر 0 دیدگاه
نامه ابوالقاسم فولادوند، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج به مناسبت روز جهانی کارگر
بیانیه ها

نامه ابوالقاسم فولادوند، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج به مناسبت روز جهانی کارگر

خبرگزاری بام– ابوالقاسم فولادوند، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در نامه ای به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار به اجرا در آوردن شعار اتحاد، …

BalatarinShare
بیشتر 0 دیدگاه